Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Các câu hỏi Thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG (Lớp trưởng)

Vui lòng nhấn vào để tải tập tin De Thi Lich Su Dang.doc

Bài tập tình huống về tổ chức thực hiện Quyết định, quản lý, đánh giá sử dụng cán bộ; xử lý điểm nóng ở cơ sở

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỂT ĐỊNH, QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG CÁN BỘ; XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG Ở CƠ SỞ

(01 ngày) Thứ 4, ngày 27/4/2011
Tại Hội trường B - Trường Chính trị tỉnh
Giáo viên: Trần Nhật Nghĩa

Danh sách Ban Cán sự lớp học

Hiện đang trong giai đoạn cập nhật hoàn chỉnh

Thông báo đóng góp và gửi bài về Blog

Mọi thông tin đóng góp, gửi bài về blog này. Xin vui lòng gửi qua địa chỉ email: chinhtri44@gmail.com hoặc điện thoại số: (062)3832.749 - 09.180.77.180 (Mr. Duy). Xin trân trọng cảm ơn !!!

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Câu hỏi và thời gian THI Môn Triết học Mác - Lê Nin

Nhấn vào để tải tập tin biết cụ thể Đề và Thời gian THI môn Triết học Mác - Lê Nin

Thời khoá biểu (Học đợt 4)

THÔNG BÁO

Lớp Trung cấp LLCT - Khoá 44 (2010 - 2012)
Học đợt 04

Từ ngày: 18 đến 29/4/2011


Bắt đầu học lúc : 7 giờ; và 13 giờ 30' 
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thời khoá biểu (Học đợt 3)

THÔNG BÁO

Lớp Trung cấp LLCT - Khoá 44 (2010 - 2012)
Học đợt 03

Từ ngày: 14 đến 25/3/2010

Bắt đầu học lúc : 7 giờ; và 13 giờ 30' 
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Tháng 02 - 2011 (Học đợt 2)

THÔNG BÁO

Lớp Trung cấp LLCT - Khoá 44 (2010 - 2012)
Học đợt 02

Từ ngày: 22 đến 28/02/2011

Bắt đầu học lúc : 7 giờ; và 13 giờ 30'
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Thông báo - Khai giảng lớp học TCLLCT - Khoá 44 (2010-2012)

THÔNG BÁO

Lớp Trung cấp LLCT - Khoá 44 (2010 - 2012)
Học đợt 01


Từ ngày:
29 đến 30/12/2010

Bắt đầu học lúc : 7 giờ; và 13 giờ 30' 
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Khai giảng lớp học