Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Thông báo - Khai giảng lớp học TCLLCT - Khoá 44 (2010-2012)

THÔNG BÁO

Lớp Trung cấp LLCT - Khoá 44 (2010 - 2012)
Học đợt 01


Từ ngày:
29 đến 30/12/2010

Bắt đầu học lúc : 7 giờ; và 13 giờ 30' 
Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

Khai giảng lớp học